Cases, film og fortælling

 

Fortællingen og de videoer, du kan se, sætter fokus på, hvordan vi håndterer kulturforskelle i det professionelle sundheds- og omsorgsarbejde i samarbejdet med borgere og kollegaer, både når forskellene bliver opfattet som interessante eller spændende og når de udgør en udfordring.

 

Materialet er et bidrag til at styrke medarbejdernes kompetencer i at opnå gensidigt respektfuldt samarbejde om kerneopgaven ved bedre at kunne identificere, overveje og forstå samt håndtere forskelligheder – uanset om de er personlige eller kulturelle.

 

Fortælling: "Ny borger i hjemmeplejen"

Læses op for team/gruppe med stop af dialogspørgsmål undervejs.
Bagest vejledning til leder.

 

Fortællingen som PDF fil

 

Film og dialogmateriale

Film af 4- 10 minutters varighed.

Dialogmateriale: Første side: Refleksionsspørgsmål til gruppedrøftelser / Anden side: Ideer til refleksions til leder/underviser/konsulent

 

Link til playliste med videoerne